קורס רפואה קבלית
העולם בו אנו חיים ואותו אנו חווים,והעולמות הקיימים,הבלתי נראים המשפעים עלינו העל נבראו בכח הדיבור:"ויאמר ה' - יהי אור- ויהי אור..." הבורא לא עשה את האור. הוא אמר, ומן האמירה נברא כל היש.
האמירה כוללת בתוכה את כל אותיות ה-א'-ב'.
רפואה קבלית היא שיטוט בשדות קסומים דרך הבנת המשמעות והיכולות של כל אות וכל ניקוד, האוצרים התוכם את כל רובדי ההוויה.
רפואה קבלית משחררת את האדם הלא מאוזן מן הסיבה האמיתית היוצרת את המגבלה הגופנית או הנפשית או הרוחנית.
בקורס רפואה קבלית, האורך בין שנה לכל החיים, נלמד ונתנסה בתורת הסוד המעוברת אלינו מדור לדור מאז אברהם אבינו. נבין משמעויות, נתנסה בחוויות, נחווה התבוננות (מדיטציה קבלית) ונלמד דרכי ריפוי לרוח לנפש לגוף.
תוכנית הלימודים כוללת:
כניסה זהירה והתנסותית לעולם הסוד
"יישים" וישויות רוחניים - משמעויות, התחברות לנכונים המוארים
חושך ואור,טוב ורע, גשמי ורוחני
חמשת העולמות א"ק אבי"ע
הבנת עץ החיים - מעליונים לתחתונים. מקומו בגופנו, נפשנו ורוחנו.
סוד האותיות - משמעות כל אות.
משמעות השם הפרטי
מקומה של כל אות בגופנו
ריפוי על פי סודות הקבלה:
ריפוי -   נ
ריפוי נפש -   ר
ריפוי רוח -   נ
ריפוי הילה -   ח
חיבור לאינסוף -   י
(9 נושאים - טרנספורמציה)
משך הקורס: שנה אקדמית.
למסיימים - תעודת מטפל ברפואה קבלית.

המפגשים יתקיימו אחת לשבוע.חזרה