קורס תמציות פרחי באך
תמציות פרחי באך הן תרופות טבעיות, העשויות על טוהרת מיצוי הפרחים בתוך מים זכים.
הפרחים גדלו באזור כפר ללא זהום אוויר, ובצורה אורגנית.
תמציות הפרחים שערכן הבריאותי המרחבי והעצום נתגלה על ידי רופא בשם ד"ר באך משפיעות באופן מקיף ונרחב על תחושותינו, רגשותינו ומחשבותינו.
הן הופכות מצב שלילי למצב חיובי וכשנפשנו מאוזנת - גופנו בריא.
כיוון שקיים קשר הדוק בין מצבי בריאותנו לבין רגשותינו ומחשבותינו, וכיוון, שכידוע - גוף בריא בנפש בריאה - משמשות תמציות הפרחים כזרז מטהר ומנקה מחשבות ורגשות החוסמים את היכולת המלאה שלנו לחוות את החיים כפי שהיינו רוצים.
התמציות פורצות את המחסומים הרגשיים ומאזנות את המערכת הרגשית. כתוצאה מכך משתפרים חיינו ללא הכר, וכן גם מצב בריאותנו הפיזית.
כשאדם רגוע, שליו, בטוח בעצמו ושמח - הוא משפיע על סביבתו הקרובה וזו משפיעה על סביבתה, וכך הלאה והלאה - כאבן הנזרקת לאמצע אגם מים שקטים ויוצרת מעגלים ההולכים ומתרחבים.
בקורס נלמד על כל תמצית - כיצד היא פועלת, על מה היא משפיעה, וכיצד היא משנה את חיינו ואת בריאותנו, כיצד ננקה את החוויות המעכבות שבעברנו וכיצד נפעל במלוא החיות בכוונה - ללא כל מכשול רגשי ומחשבתי.
הקורס יטפל בנושאים הבאים:
36 התמציות, איכות כל תמצית והשפעותיה.
אבחון "טיפוסים" ושיוך התמצית המתאימה לכל "טיפוס".
אבחון מצבים רגשיים ושיוך התמצית המתאימה לכל מצב.
קבוצות דיון במקרים שונים (כולל ראיון אנשים).
בעיות והתמציות המתאימות להן, בהתייחס לסדרי עדיפויות של "מיד" ו "לאחר מכן".
מחלות גופניות והקשרן לרגשות.
משך הקורס: 5 חודשים
למסיימים - רכישת ידע שימושי וכללי בתמציות פרחי באך ותעודה.חזרה