ריפוי מחלות גופניות,
בעיות רגשיות ומתחים
באמצעות:
רפלקסו - הילינג - קבלי
 חזרה